Ogen

VOEDING VOOR DE OGEN

De kleuren van je ogen zijn afhankelijk van bepaalde pigmenten die in de iris aanwezig zijn. (Natuurlijke) pigmenten spelen echter een belangrijkere rol in uw ogen dan u misschien denkt.

De binnenste laag van het oog bevat veel pigmenten - vooral zeaxanthine en luteïne - en wordt het netvlies genoemd (1-2). In het midden van het netvlies bevindt zich een hoge concentratie aan lichtreceptoren die verantwoordelijk zijn voor een scherp centraal zicht (3).

Huidig bewijs heeft gesuggereerd dat bepaalde pigmenten een adequate oogontwikkeling ondersteunen voordat we worden geboren; gedurende ons hele leven voor zichtprestaties op jonge en latere (volwassen) leeftijd; en ze spelen een sleutelrol bij het verlagen van het risico op leeftijd gerelateerde oogziekte (4).

De pigmenten zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor het omzetten van licht in zicht. Tijdens dit process wordt opgevangen licht omgezet in elektrochemische signalen die uiteindelijk ons zicht verschaffen. Tegelijkertijd worden tijdens dergelijke biologische processen veel stoffen gegenereerd: ook in de ogen. Een van deze bijproducten zijn reactieve zuurstofradicalen (ROS). Deze radicalen kunnen schadelijk zijn voor het omliggende weefsel, zoals de vitale structuren van ons oog en dus ons zicht. Naarmate we ouder worden zijn bepaalde delen van het netvlies vatbaar voor deze degeneratieve veranderingen. Marine Phytoplankton bevat pigmenten die normaliter in staat zijn om deze radicalen te neutraliseren.

Plnktn

WAT BESCHADIGT ONZE OGEN?

Tijdens blootstelling aan licht en verschillende biochemische reacties worden reactieve zuurstofradicalen geproduceerd in ons oog. Deze deeltjes kunnen schade toebrengen aan vitale structuren, waardoor ons zicht kan veranderen (5). De daaropvolgende schade kan een laaggradige (chronische) ontsteking van het oog bevorderen, waardoor extra schade ontstaat. Deze oxidatieve schade en inflammatoire werking spelen de sleutelrol bij het op gang brengen van leeftijdsgebonden ziekten (6).

Plnktn

ROL VAN MARINE FYTOPLANKTON

Een groot aantal onderzoeken heeft het vermogen van antioxidanten aangetoond om deze schadelijke zuurstofradicalen op te vangen en te neutraliseren (7).

plnktn. bevat een grote hoeveelheid antioxidanten (bètacaroteen, zeaxanthine, etc.). De pigmenten in Marine Fytoplankton zouden kunnen helpen tegen de oxidatieve schade van de eerder genoemde ROS (8-10). De meest onderzochte pigmenten met oog-beschermende eigenschappen zijn zeaxanthine en luteïne (11). Deze pigmenten kunnen ook de productie van pro-inflammatoire stoffen verminderen, waardoor de ontstekingsreactie wordt verminderd (12). Naast voeding zijn andere beïnvloedbare factoren lichaamsbeweging en roken. De laatste heeft pro-inflammatoire en pro-oxidatieve eigenschappen, die direct meer schade aan ons oog kunnen veroorzaken (13).

Mensen kunnen deze beschermende pigmenten niet zelf aanmaken: we moeten deze stoffen dus via onze voeding binnenkrijgen.

Marine Fytoplankton kan mogelijk het gezichtsvermogen verbeteren of behouden door bescherming te bieden tegen schadelijk licht en oxidatieve schade. Dit komt wederom door de pigmenten in Marine Fytoplankton die antioxidatieve en ontstekkingsremmende eigenschappen hebben (14).

Verder zullen we specifiek de potentie van algen (Marine Fytoplankton) bespreken bij twee veel voorkomende oogaandoeningen: leeftijdsgebonden macula degeneratie en diabetische retinopathie.

MACULA DEGENERATIE

De meest voorkomende oogziekte die verband houdt met leeftijd is macula degeneratie. Macula degeneratie is de belangrijkste oorzaak van onomkeerbare visuele beperkingen en blindheid. Rond 2050 zal het aantal macula degeneratie patiënten naar schatting groeien van 196 miljoen in 2020 naar 288 miljoen (15).

Studies over pigmenten hebben aangetoond dat personen met een hogere consumptie van zeaxanthine en luteïne minder vaak macula degeneratie hebben ten opzichte van mensen met een lagere inname (16-19). Mensen die voldoende antioxidatieve stoffen via hun dieet binnenkrijgen hebben dus mogelijk minder kans om macula degeneratie te ontwikkelen dan diëten waarbij er geen of te weinig antioxidatieve stoffen binnenkomen (20).

Omega-3 vetzuren
Verschillende studies hebben aangetoond dat omega-3 vetzuren geassocieerd worden met een beschermende rol bij macula degeneratie progressie en een verminderde incidentie (21-22). Vanwege hun ontstekingsremmende eigenschappen kunnen ze de duur en ernst van ontstekingsreacties in het oog verminderen. Marine Fytoplankton is de bron van deze essentiële vetzuren en biedt hierdoor een uitstekende voedingsbron om je lichaam aan te vullen met deze vetzuren.

Micronutriënten
Diverse studies hebben positieve effecten aangetoond van micronutriënten om progressie van macula degeneratie te voorkomen. Het gaat hier vooral om bèta-caroteen en zink (23-24). Zink ondersteunt meer dan 300 enzymatische reacties en speelt een belangrijke antioxidatieve rol in het oog. Lagere zinkgehaltes zijn in verband gebracht met slechter nachtzicht en verslechtering van fotoreceptoren in het oog (25). Bovendien heeft onderzoek gesuggereerd dat antioxidatieve pigmenten, zoals zeaxanthine en luteïne, effectiever zouden kunnen zijn dan bèta-caroteen (26-27).

DIABETISCHE RETINOPATHIE

Een van de meest voorkomende complicaties van diabetes is diabetische retinopathie. Het treft ongeveer een derde van de diabetespatiënten (28). Daarnaast is het een van de belangrijkste oorzaken van vermijdbare blindheid (29).

Verschillende studies tonen de beschermende effecten van pigmenten aan op de visuele functie van diabetespatiënten: hogere concentraties van deze pigmenten worden geassocieerd met een lager risico op diabetische retinopathie of ontwikkeling ervan (30-33).

Andere oogziekten

Recente en lopende onderzoeken suggereren dat het aanvullen van oxidatieve pigmenten aan je dieet verschillende ooggerelateerde ziekten kan verminderen, zoals cataract, droge ogen syndroom, enz. (34-35).

Naast leeftijdsgebonden oogaandoeningen werd een hogere inname van pigmenten ook bij jonge volwassenen geassocieerd met verbeterde visuele prestaties (36).

CONCLUSIE

Antioxidanten, omega-3 vetzuren en andere micronutriënten kunnen een positief effect hebben en het oog gedeeltelijk beschermen tegen degeneratie en overmatige schade. plnktn. verrijkt de inname van antioxidatieve en ontstekingsremmende voedingsstoffen die je ogen kunnen ondersteunen en beschermen tegen oxidatieve schade.

Plnktn

ONTDEK MARINE FYTOPLANKTON

Marine Fytoplankton, een "all-in-one" superfood vol natuurlijke voedingsstoffen. 

Naast dat het de bron is van Omega-3 vetzuren, is Marine Fytoplankton ook rijk aan vitaminen, mineralen en sterke antioxidanten. 

De perfecte toevoeging aan je dagelijkse voedingsbehoefte. Marine Phytoplankton kopen? Ontdek het nu:

BESTEL NU

REFERENTIES
Klik hieronder om te zien welke wetenschappelijke onderzoeken zijn gebruikt om informatie over het onderwerp te verzamelen.

Klik hier

(1). Delcourt C, Carrière I, Delage M, Barberger-Gateau P, Schalch W; POLA StudyGroup. Plasma lutein and zeaxanthin and other carotenoids as modifiable riskfactors for age-related maculopathy and cataract: the POLA Study. InvestOphthalmol Vis Sci. 2006 Jun;47(6):2329-35. doi: 10.1167/iovs.05-1235. PMID:16723441.

 

(2). Krinsky NI, Landrum JT, Bone RA. Biologic mechanisms of the protective roleof lutein and zeaxanthin in the eye. Annu Rev Nutr. 2003;23:171-201. doi:10.1146/annurev.nutr.23.011702.073307. Epub 2003 Feb 27. PMID: 12626691.

 

(3). Li LH, Lee JC, Leung HH, Lam WC, Fu Z, Lo ACY. Lutein Supplementation forEye Diseases. Nutrients. 2020;12(6):1721. Published 2020 Jun 9.doi:10.3390/nu12061721

 

(4). Gorusupudi A, Nelson K, Bernstein PS. The Age-Related Eye Disease 2 Study:Micronutrients in the Treatment of Macular Degeneration. Adv Nutr. 2017 Jan17;8(1):40-53. doi: 10.3945/an.116.013177. PMID: 28096126; PMCID: PMC5227975.

 

(5). Margrain TH, Boulton M, Marshall J, Sliney DH. Do blue light filters conferprotection against age-related macular degeneration? Prog Retin Eye Res. 2004 Sep;23(5):523-31. doi:10.1016/j.preteyeres.2004.05.001. PMID: 15302349.

 

(6). Bungau S, Abdel-Daim MM, Tit DM, Ghanem E, Sato S, Maruyama-Inoue M, YamaneS, Kadonosono K. Health Benefits of Polyphenols and Carotenoids in Age-RelatedEye Diseases. Oxid Med Cell Longev. 2019 Feb 12;2019:9783429. doi:10.1155/2019/9783429. PMID: 30891116; PMCID: PMC6390265.

 

(7). Evans JR, Lawrenson JG. Antioxidant vitamin and mineral supplements forslowing the progression of age-related macular degeneration. Cochrane DatabaseSyst Rev. 2012 Nov 14;11:CD000254. doi: 10.1002/14651858.CD000254.pub3. Updatein: Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jul 31;7:CD000254. PMID: 23152201.

 

(8). Delcourt C, Carrière I, Delage M, Barberger-Gateau P, Schalch W; POLA StudyGroup. Plasma lutein and zeaxanthin and other carotenoids as modifiable riskfactors for age-related maculopathy and cataract: the POLA Study. InvestOphthalmol Vis Sci. 2006 Jun;47(6):2329-35. doi: 10.1167/iovs.05-1235. PMID:16723441.

 

(9). Trevithick-Sutton CC, Foote CS, Collins M, Trevithick JR. The retinalcarotenoids zeaxanthin and lutein scavenge superoxide and hydroxyl radicals: achemiluminescence and ESR study. Mol Vis. 2006 Sep 30;12:1127-35. PMID:17093397.

 

(10). Li B, Vachali PP, Shen Z, Gorusupudi A, Nelson K, Besch BM, Bartschi A,Longo S, Mattinson T, Shihab S, Polyakov NE, Suntsova LP, Dushkin AV, BernsteinPS. Retinal accumulation of zeaxanthin, lutein, and β-carotene in mice deficient in carotenoid cleavageenzymes. Exp Eye Res. 2017 Jun;159:123-131. doi: 10.1016/j.exer.2017.02.016.Epub 2017 Mar 9. PMID: 28286282; PMCID: PMC5494257.

 

(11). J.T. Landrum, R.A. Bone,Lutein, zeaxanthin, and the macular pigment, Arch. Biochem. Biophys. 385 (2001)28–40, https://doi.org/10.1006/abbi.2000.2171.

(12). Bungau S, Abdel-Daim MM, Tit DM, Ghanem E, Sato S, Maruyama-Inoue M, YamaneS, Kadonosono K. Health Benefits of Polyphenols and Carotenoids in Age-RelatedEye Diseases. Oxid Med Cell Longev. 2019 Feb 12;2019:9783429. doi:10.1155/2019/9783429. PMID: 30891116; PMCID: PMC6390265.

 

(13). Jager RD, Mieler WF, Miller JW. Age-related macular degeneration. N Engl JMed. 2008 Jun 12;358(24):2606-17. doi: 10.1056/NEJMra0801537. Erratum in: NEngl J Med. 2008 Oct 16;359(16): 1736. PMID: 18550876.

 

(14). A. Sujak, J. Gabrielska, W.Grudziński, R. Borc, P. Mazurek, W.I. Gruszecki, Lutein and zeaxanthin asprotectors of lipid membranes against oxidative damage: the structural aspects,Arch. Biochem. Biophys. 371 (1999) 301–307, https://doi.org/10.1006/abbi.1999.1437.

(15). Wong WL, Su X, Li X, Cheung CM, Klein R, Cheng CY, Wong TY. Globalprevalence of age-related macular degeneration and disease burden projectionfor 2020 and 2040: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health.2014 Feb;2(2):e106-16. doi: 10.1016/S2214-109X(13)70145-1. Epub 2014 Jan 3.PMID: 25104651.

 

(16). Tan JS, Wang JJ, Flood V, Rochtchina E, Smith W, Mitchell P. Dietaryantioxidants and the long-term incidence of age-related macular degeneration:the Blue Mountains Eye Study. Ophthalmology. 2008 Feb;115(2):334-41. doi:10.1016/j.ophtha.2007.03.083. Epub 2007 Jul 30. PMID: 17664009.

 

(17). Age-Related Eye Disease Study Research Group, SanGiovanni JP, Chew EY,Clemons TE, Ferris FL 3rd, Gensler G, Lindblad AS, Milton RC, Seddon JM,Sperduto RD. The relationship of dietary carotenoid and vitamin A, E, and Cintake with age-related macular degeneration in a case-control study: AREDSReport No. 22. Arch Ophthalmol. 2007 Sep;125(9):1225-32. doi:10.1001/archopht.125.9.1225. PMID: 17846363.

 

(18). Antioxidant status and neovascular age-related macular degeneration. EyeDisease Case-Control Study Group. Arch Ophthalmol. 1993 Jan;111(1):104-9. doi:10.1001/archopht.1993.01090010108035. Erratum in: Arch Ophthalmol 1993Nov;111(11):1499. Erratum in: Arch Ophthalmol 1993 Sep;111(9):1228, 1993 Oct;111(10):1366.PMID: 7678730.

 

(19). Delcourt C, Carrière I, Delage M, Barberger-Gateau P, Schalch W; POLA StudyGroup. Plasma lutein and zeaxanthin and other carotenoids as modifiable riskfactors for age-related maculopathy and cataract: the POLA Study. InvestOphthalmol Vis Sci. 2006 Jun;47(6):2329-35. doi: 10.1167/iovs.05-1235. PMID:16723441.

 

(20). Zampatti S, Ricci F, Cusumano A, Marsella LT, Novelli G, Giardina E. Reviewof nutrient actions on age-related macular degeneration. Nutr Res. 2014 Feb;34(2):95-105. doi:10.1016/j.nutres.2013.10.011. Epub 2013 Nov 4. PMID: 24461310.

 

(21). SanGiovanni JP, Chew EY, Clemons TE, Davis MD, Ferris FL 3rd, Gensler GR,Kurinij N, Lindblad AS, Milton RC, Seddon JM, Sperduto RD; Age-Related EyeDisease Study Research Group. The relationship of dietary lipid intake andage-related macular degeneration in a case-control study: AREDS Report No. 20.Arch Ophthalmol. 2007 May;125(5):671-9. doi: 10.1001/archopht.125.5.671. PMID:17502507.

 

(22). Souied EH, Delcourt C, Querques G, Bassols A, Merle B, Zourdani A, Smith T,Benlian P; Nutritional AMD Treatment 2 Study Group. Oral docosahexaenoic acidin the prevention of exudative age-related macular degeneration: theNutritional AMD Treatment 2 study. Ophthalmology. 2013 Aug;120(8):1619-31. doi:10.1016/j.ophtha.2013.01.005. Epub 2013 Feb 8. PMID: 23395546.

 

(23). Age-Related Eye Disease Study Research Group. A randomized,placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation with vitamins Cand E, beta carotene, and zinc for age-related macular degeneration and visionloss: AREDS report no. 8. Arch Ophthalmol. 2001 Oct;119(10):1417-36. doi:10.1001/archopht.119.10.1417. Erratum in: Arch Ophthalmol. 2008Sep;126(9):1251. PMID: 11594942; PMCID: PMC1462955.

 

(24). Schmidl D, Garhöfer G, Schmetterer L. Nutritional supplements inage-related macular degeneration. Acta Ophthalmol. 2015 Mar;93(2):105-21. doi:10.1111/aos.12650. Epub 2015 Jan 13. PMID: 25586104.

 

(25). Leure-duPree AE, McClain CJ. The effect of severe zinc deficiency on themorphology of the rat retinal pigment epithelium. Invest Ophthalmol Vis Sci.1982 Oct;23(4):425-34. PMID: 6288611.

 

(26). Leure-duPree AE, McClain CJ. The effect of severe zinc deficiency on themorphology of the rat retinal pigment epithelium. Invest Ophthalmol Vis Sci.1982 Oct;23(4):425-34. PMID: 6288611.

 

(27). Chew EY. Nutrition effects on ocular diseases in the aging eye. InvestOphthalmol Vis Sci. 2013 Dec 13;54(14):ORSF42-7. doi: 10.1167/iovs13-12914.PMID: 24335067; PMCID: PMC4154321.

 

(28). Cheung N, Mitchell P, Wong TY. Diabetic retinopathy. Lancet. 2010 Jul10;376(9735):124-36. doi: 10.1016/S0140-6736(09)62124-3. Epub 2010 Jun 26.PMID: 20580421.

 

(29). Leasher JL, Bourne RR, Flaxman SR, Jonas JB, Keeffe J, Naidoo K, PesudovsK, Price H, White RA, Wong TY, Resnikoff S, Taylor HR; Vision Loss Expert Groupof the Global Burden of Disease Study. Global Estimates on the Number of PeopleBlind or Visually Impaired by Diabetic Retinopathy: A Meta-analysis From 1990to 2010. Diabetes Care. 2016 Sep;39(9):1643-9. doi: 10.2337/dc15-2171. Erratumin: Diabetes Care. 2016 Nov;39(11):2096. PMID: 27555623.

 

(30). Moschos MM, Dettoraki M, Tsatsos M, Kitsos G, Kalogeropoulos C. Effect ofcarotenoids dietary supplementation on macular function in diabetic patients.Eye Vis (Lond). 2017 Oct 15;4:23. doi: 10.1186/s40662-017-0088-4. PMID:29046877; PMCID: PMC5641400.

 

(31). Davies NP, Morland AB. Color matching in diabetes: optical density of thecrystalline lens and macular pigments. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2002Jan;43(1):281-9. PMID: 11773043.

 

(32). Lima VC, Rosen RB, Maia M, Prata TS, Dorairaj S, Farah ME, Sallum J.Macular pigment optical density measured by dual-wavelength autofluorescenceimaging in diabetic and nondiabetic patients: a comparative study. InvestOphthalmol Vis Sci. 2010 Nov;51(11):5840-5. doi: 10.1167/iovs.09-4695. Epub2010 May 26. PMID: 20505210.

 

(33). Brazionis L, Rowley K, Itsiopoulos C, O'Dea K. Plasma carotenoids and diabeticretinopathy. Br J Nutr. 2009 Jan;101(2):270-7. doi: 10.1017/S0007114508006545.Epub 2008 Jun 13. PMID: 18554424.

 

(34). Delcourt C, Carrière I, Delage M, Barberger-Gateau P, Schalch W; POLA StudyGroup. Plasma lutein and zeaxanthin and other carotenoids as modifiable riskfactors for age-related maculopathy and cataract: the POLA Study. InvestOphthalmol Vis Sci. 2006 Jun;47(6):2329-35. doi: 10.1167/iovs.05-1235. PMID:16723441.

 

(35). McCusker MM, Durrani K, Payette MJ, Suchecki J. An eye on nutrition: Therole of vitamins, essential fatty acids, and antioxidants in age-relatedmacular degeneration, dry eye syndrome, and cataract. Clin Dermatol. 2016Mar-Apr;34(2):276-85. doi: 10.1016/j.clindermatol.2015.11.009. Epub 2015 Nov22. PMID: 26903189.

 

(36). J. Kvansakul, M.Rodriguez-Carmona, D.F. Edgar, F.M. Barker, W. Köpcke,
W. Schalch, J.L. Barbur,Supplementation with the carotenoids lutein or zeax- anthin improves humanvisual performance, Ophthalmic Physiol. Opt.26 (2006) 362–371, https://doi.org/10.1111/j.1475-1313.2006.00387.x.